7/30/19

Chương 77 - HƯCC


Chương 77: Cổn Đoàn Nhi và Lục Nguyên soái hôn hôn

 
          Từ khi "kiếm tiền mau", Mạc Cổn Cổn liền thích dạo diễn đàn. Trong lúc lơ đãng, liền thấy bài post được đính ở đầu, cậu thấy quen mắt, hiếu kỳ mở ra, liền thấy bài post cậu đã phản hồi hôm qua.
Sky Blue Bobblehead Bunny