7/14/19

Chương 75 - HƯCC


Chương 75: Mạc Cổn Cổn bắt đầu trực tiếp lăn dưa

 
          Trở lại đảo lơ lửng, Lục Nhân Diệu trực tiếp bị Lục Kiêu Kỳ đá xuống phi thuyền.
Sky Blue Bobblehead Bunny