5/27/19

Chương 69 - HƯCC


Chương 69: Gấu gặp chuyện không may có quan hệ với Cổn ư


          Người lan truyền lời đồn này bị bắt bỏ tù, bọn hắn là tổ chức phụ thuộc của Lý Văn Nhiễu xác thực đã từng trắng trợn tuyên bố lời đồn 'Anh hùng cứu quốc hy sinh anh dũng', bị kết tội cũng không tính là oan uổng. Dưới sự dẫn dắt của quỷ quái, ổ cực kỳ ẩn nấp của bọn hắn đã bị bắt không sót người nào.
Sky Blue Bobblehead Bunny