9/5/19

Trong nhà có hoàng vị phải thừa kế


            Tác giả: Vi vân yên ba

            Văn chương điểm tích lũy: 431,053,024

            Văn án:

            Bài này lại tên « không cố gắng phấn đấu liền phải trở về kế thừa vương vị », « hoàng đời thứ hai lập nghiệp sử »

            Ba ba không phải Hoàng đế chính là Thần Vương, hoặc là chính là Thiên Đế, không hảo hảo phấn đấu liền bị bắt về kế thừa vương vị á! Nam chính tay cầm bàn tay vàng nói như thế.

            Thế giới một: Kém chút liền thành đỉnh đầu Thái Thượng Hoàng tân đế!

            Thế giới hai: Cha ta là Đại Lý quốc chủ, ngươi có sợ hay không!

            Thế giới ba: Cha ta là Tống cao tổ!

            Thế giới bốn: Cha ta là chúng thần cha, ai dám chọc ta!

            Thế giới năm: Tại xao huynh đệ tỷ muội của ta nhiều như vậy, Thần Vương chi tử không đáng tiền a!

            Thế giới sáu: Xuyên thành chú định bị Hậu Nghệ xử lý Kim Ô nàm sao đây!

            . . .

            Thăng cấp lưu, không phải nhanh xuyên, tiết tấu tương đối chậm.

            Nội dung nhãn hiệu: Hồng Lâu Mộng ảo tưởng không gian sảng văn thăng cấp lưu

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tư Đồ Cẩn vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT
No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny