9/5/19

Ta biết hương vị của ngươi


            Tác giả: Nhiễm nhĩ

            Văn án

            "Ta giúp hắn vò tuyến thể, cắn miệng môi, xách đồ lót. . . Nhưng ta vẫn như cũ là cái chỉ muốn làm ca ca hảo nam hài." Bạch Nhược Phong lấy thuốc lá tay run nhè nhẹ, "Coi như ta thầm mến hắn thật nhiều năm, coi như chúng ta ngựa tre thật nhiều năm, coi như. . . Liền xem như bầu trời này sụp đổ xuống, ta cũng sẽ không lôi kéo hắn cùng ta cùng một chỗ yêu sớm! ! !"

            Mấy tháng sau.

            Bạch Nhược Phong: Bạn trai ta thật là thơm QAQ

            —— ngươi hương vị, ta thuở thiếu thời liền biết.

            Bạch Nhược Phong X Kinh Hưng Thế.

            Song học bá tổ hợp, Tiểu Bá Vương miệng lưỡi dẻo quẹo AX bạch cắt mè đen nhân bánh O

            Link: Đọc | Raw | QT


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny