9/5/19

Làm nũng


            Tác giả: Hồ ly bất quy

            Văn chương điểm tích lũy: 306,163,360

            Văn án

            Phó Thanh gia gia mời người tại hắn khi còn bé tính một quẻ, nói mạng hắn bên trong thiếu một đoạn nhân duyên.

            Cái này quẻ chuẩn cực kì, thẳng đến ba mươi hai tuổi, hắn vẫn là một người độc thân.

            Thẳng đến từ trong quán cà phê nhặt được một cái mỹ mạo bé đáng thương, gia gia hắn vừa nhìn thấy liền cười, nói: "A Thanh, ngươi nhân duyên đến."

            Thế là, Phó Thanh có thêm một cái bé đáng thương đối tượng. Hắn đối tượng gọi Tạ Nhan, là cái một trăm tám mươi tuyến có hơn diễn thi thể hộ chuyên nghiệp tiểu minh tinh.

            Phó Thanh suy nghĩ, trong nhà mình nuôi đối tượng, làm gì cũng không thể bị người bên ngoài khi dễ a.

            Thế là, một cái từ từ bay lên Tạ Nhan từ giới giải trí quật khởi.

            Từ đây trong vòng giải trí người người đều biết, tiểu minh tinh Tạ Nhan mỹ mạo động lòng người, mắt cao hơn đầu, tài nguyên đỉnh cấp, kiệt ngạo bất tuần, nguyên nhân ở chỗ bối cảnh thâm hậu, đứng phía sau một vị thổ hào đại lão Phó Thanh, đối với hắn thiên kiều vạn sủng, ngoan ngoãn phục tùng.

            Việc này bị đè ép thật nhiều năm không ai dám nhấc lên, thẳng đến có không muốn mạng nhỏ phóng viên ngay trước Tạ Nhan mặt đề vấn đề này, Tạ Nhan không kiên nhẫn nhìn xem phóng viên, lạnh lùng kéo nói chuyện ống, "Cái gì kim chủ đùi, kia là ta đàng hoàng nhận chứng tiên sinh, rất nhiều năm."

            Ngữ điệu cùng thường ngày tựa hồ không có gì khác biệt, chỉ là xinh đẹp khóe mắt nhiễm tầng mỏng đỏ.

            Tạ Nhan ở trong lòng thêm câu, "Ta tiên sinh, ta đối tượng, tâm can bảo bối của ta."

            Dùng ăn chỉ nam

            . Phó ca thật thổ hào, lại hung lại hung hãn, người ngoan thoại (đối ngoại) không nhiều, đối tiểu Tạ tao lời nói một đống, không sợ chính là làm, siêu sủng nhà mình nhỏ đối tượng ~ tiểu Tạ trời sinh mỹ mạo động lòng người, người xưng giới giải trí nhan trị thiên trần nhà, ỷ lại tịnh hành hung, cậy tài khinh người, đánh nhau cùng diễn kỹ đồng dạng nhất lưu, oán trời oán đất, chỉ đối phó ca mềm.

            . Công thụ thị giác chia đôi, lệch thụ thị giác. Chủ yếu yêu đương, bổ sung giới giải trí, công sủng thụ, hằng ngày ngốc bạch ngọt, lớn ngọt văn, ngọt độ +

            Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung giới giải trí ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tạ Nhan, Phó Thanh vai phụ: cái khác: Ngọt văn

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny