7/13/19

Y ăn không lo


            Tác giả: Thanh miêu đoàn

            Văn chương điểm tích lũy: 450,063,680

            Văn án:

            Sau khi chết xuyên qua hiện đại Trung y Dư Cẩm Niên đang làm việc vặt khoảng cách, định ra ba cái nhân sinh mục tiêu:

            1, quý trọng sinh mệnh, hưởng thụ sinh hoạt.

            2, khai gia y quán, truyền thừa gia học.

            3, kiếm tiền, thành thân, cưới cái đáng yêu vợ.

            Trăm năm về sau, Dư Cẩm Niên cùng bọn đồ tử đồ tôn hồi ức quá khứ, cao hứng phi thường cái này ba cái nhân sinh mục tiêu đều viên mãn đạt thành, chỉ bất quá. . .

            Y quán là nổi tiếng thiên hạ ngự tứ dược thiện lâu, vợ là nổi tiếng thiên hạ cao lãnh mỹ nam tử.

            Ân, thật đáng mừng.

              ấm áp nhắc nhở :

            1. Bề ngoài lạnh lùng nội tâm ôn nhu ốm yếu công tử công X Trung y thế gia xuất thân nghiêm túc cố gắng cơ linh thụ

            2. Bài này thứ nhất nội dung quan trọng là sủng sủng sủng, thứ nhất tôn chỉ là ăn ăn ăn! Trong đêm nhìn đói hoàn toàn không chịu trách nhiệm! 1V1, HE, không đứng đắn đứng đắn ngọt sủng văn.

            3. Bài này liên quan đến Trung y cùng dược thiện, triều đại không tưởng đại lượng hư cấu, nhìn cái việc vui

            Nội dung nhãn hiệu: Áo vải sinh hoạt làm ruộng văn mỹ thực ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Dư Cẩm Niên Quý Hồng vai phụ: cái khác: Xuyên qua, Trung y, dược thiện, mỹ thực, trọng sinh

            Link: Đọc | Raw | QTNo comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny