7/20/19

Ta giảo cơ trên chương trình tạp kỹ yêu đương


            Tác giả: Lý tư nguy

            Văn chương điểm tích lũy: 1,884,311,168

            Văn án

            Thẩm Ương tham gia một ngăn chủ đánh làm người yêu đương chân nhân tú, hắn cẩn trọng tán gái, không nghĩ tới. . . Lại bị khi em gái ngâm!

            Thẩm Ương: Ta là thẳng nam.

            Túc Hàn Anh: Lên xe, đưa ngươi đi học.

            Thẩm Ương: Ta thật là thẳng nam!

            Túc Hàn Anh: Quét thẻ, tùy tiện mua.

            Thẩm Ương: . . .

            Người xem A: Túc ca kỹ thuật lái xe trác tuyệt! Nhanh lên Thẩm muội!

            Người xem B: Cứu mạng! Thẩm muội muốn hồng hạnh xuất tường, Túc ca xông vịt!

            Người xem C: A, ta rõ ràng là để thưởng thức soái ca Tịnh muội vung thức ăn cho chó & Tu La tràng, vì sao lại bị một đôi cẩu nam nam hấp dẫn lấy toàn bộ ánh mắt?

            Đây là toàn thế giới đều tại vây xem hai người nam hài tử tại yêu đương tống nghệ bên trong giảo cơ cố sự, cũng là một viên vẫn lạc Tử Vi tinh trọng hoán quang mang cố sự.

              đọc chỉ nam bài này nửa chiếc không, đồng tính luyến ái hôn nhân hợp pháp hóa. Trong đó tống nghệ hình thức tham khảo « động tâm tín hiệu /heart signal », có đại lượng tư thiết. Mặt khác tác giả trò chơi cặn bã, vì ngăn ngừa viết ra bug, văn trung du hí thuộc từ tạo, hết thảy làm người giải thích làm chuẩn.

            Nội dung nhãn hiệu: Niên hạ tình hữu độc chung thi đấu ngọt văn

            Nhân vật chính: Thẩm Ương, Túc Hàn Anh vai phụ: Dương Thiên Trì, Nghiêm Gia Kỳ, Đoạn Vi Vi, Long Nữ

            Link: Đọc | Raw | QT


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny