7/13/19

Sóc bay nhỏ mạo hiểm ký


            Tác giả: SJ giảo nhi

            Văn chương điểm tích lũy: 196,108,240

            Văn án:

            Mở mắt chính là văn minh liên hành tinh, Nguyên Dư Lệnh ngược lại là thật hài lòng, nhưng vài phút kết hôn, đối tượng còn mang cái tể nhi. . . Cái này có chút ưu sầu.

            Chỗ chết người nhất chính là, cái này tể nhi, còn có chút gấu.

            Bất quá. . . Nguyên Dư Lệnh tốt nhất ngụm kia chính là canh rắn, nhìn thấy ngủ ở bên cạnh nào đó con đại xà.

            Kim Nhi là tới là cái xào dấm rắn đoạn đâu, vẫn là muối tiêu rắn sắp xếp?

            Nguyên Dư Lệnh: Tể a, cha muốn ăn canh rắn.

            Tể: QAQ hậu mỗ có chút chút chút hung tàn.

            Nào đó rắn: . . .

            Nguyên Dư Lệnh: Kim Nhi có chút hư, ngâm đàn rắn rượu bồi bổ đi.

            Tẩy cái bình nào đó đầu rắn: . . .

            Gen quyết định hình thú, không phải di truyền, hình thú ngẫu nhiên. Công hình thú là rắn, tể là hổ, trùng hợp góp cái long hổ đấu.

            Nguyên Dư Lệnh hình thú là chỉ sóc bay nhỏ, Albert là to lớn độc mãng, Liann là tiểu não búa ~

            Đơn giản đến nói chính là: Không dưới da toàn thân khó chịu thụ cùng trời sinh vọt Thiên Hùng bé con, cùng muộn tao kiệm lời mỗi ngày xoắn xuýt là đánh lớn hay là nhỏ công.

            Nguyên Dư Lệnh: Ta có một trăm linh tám loại ăn rắn biện pháp!

            Nào đó đầu rắn: Ta có một ngàn lẻ tám mươi loại ăn vợ biện pháp. . .

            Nội dung nhãn hiệu:

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Nguyên Dư Lệnh vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny