7/13/19

Mạc ai lão phu


            Tác giả: Thanh khâu thiên dạ

            Văn chương điểm tích lũy: 554,520,064

            Văn án:

            Cất rượu công trình tốt nghiệp Dương Ly vốn chỉ là đơn thuần vì chào hàng nhà mình rượu tiến vào giới giải trí tiểu nhân vật, ai biết lăn lộn rất nhiều năm cũng không thể ra mặt.

            Có một ngày, hắn lại bởi vì cùng đang hồng tiểu sinh Trịnh Vô Thúc hai đầu lông mày giống nhau đến mấy phần mà bị chọn được đại nhiệt tiên hiệp thần tượng kịch bên trong đóng vai Trịnh Vô Thúc phụ thân.

            Lúc kia, Dương Ly mới 25 tuổi, mà Trịnh Vô Thúc là 27 tuổi.

            Từ nay về sau, Dương Ly lý lịch bên trong nhiều nở mày nở mặt một bút: "Ta diễn qua ảnh đế cha hắn!"

            Ngàn chén không ngã thụ vs một chén liền ngã công

            Nửa giới giải trí văn, cất rượu văn hóa tương quan ~

            Nội dung nhãn hiệu: Giới giải trí chỗ làm việc dốc lòng nhân sinh ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Dương Ly Trịnh Vô Thúc vai phụ: Rất nhiều cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny