7/28/19

Kỳ huyễn dị điển


            Tác giả: Nguyệt hạ tang

            Văn chương điểm tích lũy: 3,489,199,616

            Văn án:

            Hắn là vật nguy hiểm

            cp: Thâm Bạch vs Lâm Uyên

            Hai người mẩu chuyện nhỏ:

            Công: Ta là Thâm Bạch

            Bên cạnh: Ách. . . Có họ Thâm sao?

            Thâm Bạch ^^: Có a, « hiện đại Hán ngữ từ điển », thứ 3090 trang bên trên thứ hai đếm ngược đoạn.

            Người khác đều cho rằng là sự thật, chỉ có Lâm Uyên về sau thật đi tra.

            Nhưng mà, cũng không có. ? ? ? ?

            Nội dung nhãn hiệu: Niên hạ ảo tưởng không gian đô thị tình duyên nhân duyên gặp gỡ bất ngờ

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lâm Uyên, Thâm Bạch vai phụ: Phùng Mông, Diệp Khai, Tông Hằng cái khác: Người trong thành

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny