7/13/19

Gặp ma


            Tác giả: Mộc hề nương

            Văn chương điểm tích lũy: 116,386,712

            Văn án:

            Joseph ngàn dặm xa xôi đi vào Wellington trang viên kế thừa di sản, mừng rỡ phi thường, không có phát hiện ác ma ánh mắt rơi vào trên người hắn, kia là nhìn xem âu yếm con mồi ánh mắt.

            Gỡ mìn: Cẩu huyết.

            Nội dung nhãn hiệu: Phương tây Roman tây huyễn kỳ đàm

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Joseph, Wellington hầu tước vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny