7/13/19

Đệ nhất trù Đại Đường


            Tác giả: Phù vân tố

            Văn chương điểm tích lũy: 909,992,384

            Văn án

            Mạc Văn Viễn mang theo Trù Thần hệ thống xuyên Đường triều

            Lại phát hiện, cái này Đường triều yêu quái hơi nhiều

            # cho Đường Tăng làm thức ăn chay, cho Đại Thánh trồng hoa quả, cùng Thần Nông cùng một chỗ nấu ngũ cốc cháo #

            # chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ta không làm được #

            Nội dung nhãn hiệu: Nhân duyên gặp gỡ bất ngờ thiên chi kiêu tử truyền kỳ mỹ thực

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Mạc Văn Viễn vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny