7/13/19

Đạo Thần hiểm


            Tác giả: Thường tam tư

            Văn chương điểm tích lũy: 422,538,912

            Văn án

            Lộ Vinh Hành có cái cười điểm, liền gọi Quan Tiệp.

            Hắn khi còn bé cảm thấy Quan Tiệp là cái ngốc điểu, vạn sự bất quá não, làm gì cũng giống như trò cười.

            Sau khi lớn lên mới phát hiện vị này bản thể là nhân gian báu vật, bởi vì người trưởng thành vui vẻ là như thế thưa thớt.

            Đều nói nhân sinh có tam trọng cảnh giới, Lộ Vinh Hành đối Quan Tiệp thái độ cũng là dạng này: Cười hắn, chê hắn, yêu hắn.

            CP: Tâm đại thành ăn mày thụ x ba phải một tay hảo thủ công, đều không tiếp đất khí, trực tiếp sống ở trong đất.

            Đô thị bối cảnh, không có quỷ không có thần.

            Nội dung nhãn hiệu: Hoan hỉ oan gia thanh mai trúc mã trưởng thành sân trường

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Quan Tiệp, Lộ Vinh Hành vai phụ: Lưu Bạch, Trương Nhất Diệp, Cận Đằng cái khác: Có cái đại khái, mỗi ngày như xe bị tuột xích

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny