5/19/19

Vì cái gì bọn hắn đều trọng sinh


            Tác giả: Nguyệt lý đăng

            Văn chương điểm tích lũy: 209,435,536

            Văn án:

            Tỉnh lại sau giấc ngủ, xuất hiện một đống không hiểu thấu người, Quân Dụ là mộng bức.

            xx sư huynh: A Dụ, ta sai rồi, đời trước ta không phải cố ý hại ngươi, đời này ta nhất định đối ngươi tốt!

            xx tông chủ: A Dụ, chúng ta mới là chân ái, đời trước ta lừa ngươi, là lỗi của ta, đời này ta nhất định trân quý ngươi. . .

            xx tôn chủ: Đời ta nhất định dốc hết toàn lực thủ hộ ngươi, cùng với ta được không?

            Quân Dụ: ? ? ?

            Không, ta cảm thấy không tốt lắm.

            Dựa vào cái gì để ta tha thứ, ta tình nguyện cùng ta đối thủ một mất một còn cùng một chỗ cũng sẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ. .. Chờ chút! Ngươi làm gì!

            Cố Thanh Thịnh: Ta coi như ngươi tỏ tình! cp khóa, chìa khoá ném trong biển, ngươi phải phụ trách ta! (lý không thẳng khí cũng tráng. jpg)

            Quân Dụ: . . .

            Về sau, toàn bộ Tu Chân giới nổ tung: # trời ạ, hai người nam thần thế mà ở cùng một chỗ! #

            # Cố Thanh Thịnh cùng Quân Dụ không phải đối thủ một mất một còn sao, bọn hắn làm sao ở cùng một chỗ? #

            Quân Dụ: Đối thủ một mất một còn? Ta đối cái từ này chỉ sợ có cái gì hiểu lầm.

            Cố Thanh Thịnh: Ngoan, ôm ôm ~

            Các tra nam đều trọng sinh, sau đó khóc cầu tha thứ.

            Quân Dụ biểu thị, ngượng ngùng, tại hạ có thù tất báo, chết không tha thứ.

            Họa trọng điểm: Bài này chủ thụ! Cuồng ngạo trang bức công (Cố Thanh Thịnh)x tỉnh táo nội liễm thụ (Quân Dụ)

            Nội dung nhãn hiệu: Cường cường tiên hiệp tu chân trọng sinh sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Quân Dụ, Cố Thanh Thịnh vai phụ: Bạch Lâm Thu chờ cái khác: Xuyên qua, trọng sinh, sảng văn

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny