5/19/19

Tinh tế chi liên minh ốc sên


            Tác giả: Khốn thành hùng miêu

            Văn chương điểm tích lũy: 380,768,448

            Văn án

            Mộc Vân Thâm: Gen xứng đôi tám năm, rốt cục phối đến cái da trắng mỹ mạo bà xã. Làm sao vừa trưởng thành, không tốt ngoạm ăn.

            Lê Giai: Hiện thực bức bách, gả người ngoan thoại không nhiều ông xã. Làm sao đối phương thân giấu "Nước ngọt bình", không dám ngoạm ăn.

            Atar quân liên minh đám binh sĩ đều biết, Mộc Vân Thâm Tướng quân lấy vợ, Tướng quân phu nhân xinh đẹp đây. Kỳ quái là, Tướng quân vẫn mỗi ngày ở tại quân doanh. . .

            Binh sĩ: Hẳn là Tướng quân không được?

            Mộc Vân Thâm: Không biết thay cái kiểu tóc có thể hay không lộ ra tuổi nhỏ hơn một chút, phu nhân thỉnh thoảng gọi ta "Thúc thúc", thương tâm T T

            Sức chiến đấu phá trần muộn tao mè đen nhân bánh Tướng quân công vs trị liệu kỹ năng đầy điểm dũng cảm gạo nếp da thụ! 1 vs1,HE~ hai người hợp nhất lên chính là cái chè trôi nước, ngọt bạo phần phật vòng!

            Ngụy tinh tế, hất lên tinh tế da yêu đương văn -V-

            Nội dung nhãn hiệu: Sinh con tình yêu và hôn nhân tinh tế tương lai không tưởng

            Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lê Giai / Mộc Vân Thâm vai phụ: Lê Na, Lê Đại Tinh, Diệu Tạp, Mai Ngự Phong, Tần Tiềm chờ. . . cái khác: Khốn thành gấu trúc, ấm áp, làm quái, 1V1, HE

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny