5/19/19

Ta và Đạo Tôn hóa địch thành gay


            Tác giả: Minh uẩn

            Văn chương điểm tích lũy: 376,809,664

            Văn án

            Thư Diêu một khi khóa lại Kiếm Tam hệ thống, ác nhân trận doanh bảy tú xuyên thành ma tu, không có mao bệnh.

            Ngồi lên Ma Tôn bảo tọa về sau, Thư Diêu sống ở tu tiên giới trong truyền thuyết, nói hắn thị sát thành tính, có trăm ngàn trương khuôn mặt, xinh đẹp khó lường, thần tiên khó phân biệt.

            So Ma Tôn dịch dung càng không minh bạch chính là hắn cùng Đạo Tôn tình duyên.

            Thư Diêu: "Ngay từ đầu ta thương hại hắn thầm mến ta trên trăm năm, tâm tư thâm tàng, nhịn không được cho hắn điểm sắc mặt tốt nhìn."

            "Về sau hắn phát hiện ta là người tốt, cảm niệm ta thầm mến hắn rất nhiều năm, đau khổ truy tìm, nhịn không được cùng ta kết làm đạo lữ."

            Vậy đại khái chính là lương duyên thiên định.

            Vệ Hành: "Ta đã từng rất thù hận người vì thất tình lục dục chỗ dịch, cấu thành thế đạo ô trọc."

            "Về sau gặp gỡ hắn, cam thụ thúc đẩy, cúi đầu xưng thần."

            Một cái công thụ lẫn nhau hiểu lầm đối phương thầm mến mình cuối cùng làm giả hoá thật cố sự.

            Tao khí lộ ra ngoài cực kỳ kéo cừu hận vạn người mê hí tinh thụ (Thư Diêu) vs. Chân chính nhân quân tử xem thấu sáo lộ EQ làm người tuyệt vọng công (Vệ Hành)

            Nội dung nhãn hiệu: Xuyên qua thời không tiên hiệp tu chân hệ thống ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thư Diêu, Vệ Hành vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny