5/19/19

Ta giao thức ăn cũng có thể hot


            Tác giả: Tiểu tiêu

            Văn chương điểm tích lũy: 175,080,640

            Văn án:

              chơi ác văn án

            "Không đói chết" giao hàng người cưỡi, Bạch thị tập đoàn thiếu đông gia Bạch Dục Mạc rớt ngựa ngày ấy, Tề Đình Quan nổi giận.

            Hắn đem Bạch Dục Mạc đỗi ở trên tường, "Việc này không cách nào lành, có biết không?"

              đứng đắn văn án

            Bốn năm trước,

            Bạch Dục Mạc một hợp tiêu chuẩn phú nhị đại, không học thương, nhất định phải học biểu diễn

            Bốn năm sau,

            Bạch Dục Mạc một hợp tiêu chuẩn chính quy sinh, không diễn kịch, nhất định phải tìm việc làm

            Bạch Dục Mạc vừa tốt nghiệp liền tiến nổi danh internet công ty

            Công ty tích hiệu khích lệ hệ thống hoàn thiện, còn cho phối phương tiện giao thông

            Làm việc nhiệm vụ a, chính là cưỡi lừa điện nhỏ kích tình đưa giao hàng

            Cuộc đời của hắn lý tưởng vốn là tại ngành nghề tầng dưới chót sờ soạng lần mò

            Tìm kiếm mới thương nghiệp hình thức, đi đến nhân sinh đỉnh phong, trở thành một đời thương bá

            Nhưng là ngày nào đó hắn phát hiện mình đột nhiên ly kỳ gặp may mạng lưới

            Nguyên nhân cũng rất ly kỳ:

            Nổi danh ảnh đế ăn hắn tặng cơm hộp, chuyển đường liền bị đoàn làm phim phát cơm hộp

            Đại ảnh đế bụng dạ hẹp hòi, từ đó mỗi ngày đùa giỡn, ngày đêm không ngớt

            Thẳng đến Bạch Dục Mạc rốt cục không chịu nổi, lừa điện nhỏ một ném, cả giận nói

            "Không phải liền là đoạt cái kịch bản sao, ta đỏ đổi ta đến!"

              dùng ăn chỉ nam

            1. Ngọt ngọt ngọt, sung sướng thoải mái, bốn năm trước bắt đầu song hướng thầm mến, giai đoạn trước ẩn tàng phú hào cầu không rớt ngựa, hậu kỳ sự nghiệp tình yêu song khai treo, 1v1 HE

            2. Một mực hướng lệch chạy nhưng như cũ bị vận mệnh bóp chặt yết hầu túm về tinh quang chính đạo da trắng mỹ mạo cự da thụ X thích ngươi liền muốn vào chỗ chết đùa giỡn ngươi toàn bộ hành trình đại lão cự sủng công

            3. Thụ là không cam lòng sâu gạo ẩn tàng (không) phú nhị đại, đối gặp may quay phim từ kháng cự đến thật là thơm

            Nội dung nhãn hiệu: Giới giải trí ngọt văn

            Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Bạch Dục Mạc, Tề Đình Quan vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny