5/19/19

Ta cần thịnh thế mỹ nhan này để làm gì


            Tác giả: Lạp miên hoa đường đích thỏ tử

            Văn chương điểm tích lũy: 3,833,786,368

            Văn án:

            Tám mươi năm trước, Tề Thiệp Giang là một biểu diễn ngoài phố chợ mãi nghệ tướng thanh nghệ nhân, tám mươi năm sau, hắn mượn xác hoàn hồn tại ngành giải trí người mới trên thân.

            Đạt được tân sinh, nhưng nhặt lại cũ nghiệp đường cũng quá khó khăn đi.

            Liền gương mặt này, ai cũng không tin hắn nói là tướng thanh, ai cũng không tin hắn không dựa vào mặt ăn cơm.

            —— hắn muốn cái này thịnh thế mỹ nhan đến cùng để làm gì? ?

            .

            Một cái trung đoản thiên ngốc điểu não động sảng văn, nửa không tưởng, có tạo ra thiết lập, không có nguyên hình không có nguyên hình không có nguyên hình, không cần thay vào bất luận cái gì hiện thực. Gạch hoa tùy ý, đi ở từ quân.

            Nội dung nhãn hiệu: Tam giáo cửu lưu giới giải trí cổ xuyên nay sảng văn

            Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tề Thiệp Giang vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny