5/19/19

Mỗi ngày đều nhớ lập tức qua đời


            Tác giả: Chính manh quân

            Văn chương điểm tích lũy: 174,482,432

            Văn án

            Kinh cười trò chơi là một cái đỏ trắng phương đối kháng giải mã loại phó bản trò chơi.

            Mới đầu Cố Yếm cũng không hiểu rõ trò chơi này, hắn là một cái chết 100 năm sau từ trong phần mộ bò ra tới người.

            Người yêu không có, thế giới biến hóa để hắn không biết làm thế nào, hắn không có nhịp tim, giống một cái không cần ăn thịt tang thi hành tẩu trên thế gian.

            Hắn không biết mình vì cái gì sống tới, nhưng là hắn mỗi ngày đều đang suy nghĩ như thế nào lập tức qua đời.

            Sai sót ngẫu nhiên tham gia trò chơi này sau ——

            Người yêu có, các loại thế giới văn hóa đánh thẳng vào đầu óc của hắn, liền ngay cả hắn các loại trạng huống dị thường, cũng có fan hâm mộ tại sau lưng thay hắn điên cuồng đánh CAII.

            Cố Yếm: . . . Ta còn có thể đi bình thường tử vong chương trình sao?

            Nội dung nhãn hiệu: Cường cường ảo tưởng không gian vô hạn lưu hệ thống

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Cố Yếm, Nguyên Hạo Nguyệt vai phụ: Dư Hải Tiên, Lâm Gia Tuấn cái khác: Phó bản NPC

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny