5/11/19

Bạch nhãn lang những năm sáu mươi


            Tác giả: Ma tạp tư vị

            Văn chương điểm tích lũy: 165,830,704

            Văn án

            Mười dặm tám thôn nổi tiếng tên du thủ du thực Tào Phú Quý, hạ độc thủ từ lão Tôn nhà con ghẻ trên tay đoạt cái nhẫn ngọc. Từ đây, báo ứng tới.

            Hắn hàng đêm ác mộng, trong mộng là cái tàn nhẫn nam nhân, làm ra một phen đại sự nghiệp kinh thiên động địa.

            -----

            Mấy tháng về sau, người trong thôn ngạc nhiên nghe nói, Tào Phú Quý chứa chấp bởi vì ăn vụng lương thực, phóng hỏa đốt nhà, bị đánh cho nửa chết nửa sống lão Tôn nhà con ghẻ.

            Chà chà! Bạch nhãn lang cũng dám nuôi, đây là ngại mệnh quá dài.

            Mấy chục năm sau, Hoa quốc nhà giàu nhất gia thuộc ngẫu nhiên bị phóng viên đập tới , lên TV.

            Nhìn xem phú quý vô biên, nho nhã anh tuấn nam tử trung niên, trong thôn thế hệ trước cả kinh răng giả đều mất —— đây không phải tên du thủ du thực Tào Phú Quý sao? !

            Bọn hắn làm sao biết Tào đại gia phú quý thời gian phía sau nước đắng, kia là ào ào hướng trong bụng lưu oa!

            -----

            "Nghe nói ngươi hôm nay lại không hảo hảo tập thể dục? Trước tiên đem bổ canh uống, lại phạt năm mươi cái chống đẩy. . ."

            Ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn bạch nhãn lang ý chí sắt đá, lòng dạ hiểm độc ra tay ác độc, một thanh kéo qua run chân lệ uông uông Tào Phú Quý

            Nội dung nhãn hiệu: Niên hạ không gian tùy thân sảng văn niên đại văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tào Phú Quý vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny