3/31/19

Tổ bắt linh chữ thiên số một


            Tác giả: Hạ nhuế sinh

            Văn chương điểm tích lũy: 122,795,760

            Văn án

            Người sở quy vì hồn, hồn thuân chi không đi thì hóa quỷ, quỷ chỗ niệm phi kết thúc yên lành thành ác linh.

            ====

            đô thị linh dị văn, cũng liền đệ nhất chương kinh khủng đi _(:з" )_

            bắt quỷ đàm tình hai không lầm, còn có manh sủng nóng giường trải.

            hoan nghênh chửi bậy hoan nghênh vung hoa, không tiếp thụ nhân thân công kích.

            ====

            Nội dung nhãn hiệu: Cường cường linh dị thần tiên ma quái tình hữu độc chung sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lục Kinh Phong, Lâm Am vai phụ: Mao Doanh, mập chiếp (Ngọ Minh) cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny