1/21/19

Vô song

            Tác giả: Mộng khê thạch

            Văn chương điểm tích lũy: 2,385,039,360

            Văn án

            Khai hoàng ba năm, trên nhận Bắc triều, dưới mở Thịnh Đường Đại Tùy vừa mới mở màn, Tùy Đế Dương Kiên thiết Giải Kiếm phủ, vì bố mưu nhiếp mật, nhất thống thiên hạ mà chuẩn bị.

            Đêm gió tuyết, tại điền quốc đến đây triều cống trong đội xe đồ bị cướp giết, không một người sống, Giải Kiếm phủ Nhị phủ chủ Phượng Tiêu, phụng đế mệnh thân hướng điều tra.

            Biên thuỳ sáu công trong thành, thế lực khắp nơi phong vân tế hội, cao nhân cường giả ngõ hẹp gặp nhau.

            Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi phượng Nhị phủ chủ, lại tại một cái bệnh quỷ đạo sĩ trên người đụng chạm.

            Không đấu không biết, một đấu mới phát hiện, cái này quỷ bệnh lao giáp ngựa thế mà so với mình còn nhiều.

            Cổ đại huyền nghi phá án văn, miếu đường chi cao, giang hồ xa, ngươi muốn đều có.

            cp: Thân thể rất tàn vài phút đều có thể quải điệu trí thông minh đảm đương nhan khống thụ vs vũ lực giá trị phá trần rất yêu diễn kịch tự luyến bệnh thích sạch sẽ công

            Nửa không tưởng, không khảo chứng.

            Nội dung nhãn hiệu: Hào môn thế gia giang hồ ân oán huyền nghi trinh thám triều đình chi thượng

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thôi Bất Khứ, Phượng Tiêu vai phụ: Tả Nguyệt cục đám người, Giải Kiếm phủ đám người, Tùy triều đám người, giang hồ đám người

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny