1/12/19

Vị diện cửa hàng sách nhỏ [ hệ thống ]

            Tác giả: Thiếu niên mộng thoại

            Văn chương điểm tích lũy: 187,509,776

            Văn án

              nam chính phản xã hội nhân cách, bệnh tâm thần, thận điểm.

            Ta gọi Nhạc Cảnh, từ chức sau về nhà mở gia vị diện tiệm sách.

            Ta hiệu sách không tầm thường, ta hiệu sách có hệ thống.

            Người khác hệ thống đều là để kí chủ yêu đương hoặc là kiếm đồng tiền lớn, mà ta hệ thống tốt thanh thuần tốt không làm bộ, hắn để ta mở vị diện tiệm sách khi văn hóa đại sứ, cho dị thế giới truyền bá tiên tiến Địa Cầu văn hóa.

            Ngươi cho rằng ta chỉ là đang bán sách sao? Không, ta là tại truyền bá dân chủ hòa khoa học!

            Thế là, thi đấu đức đế quốc nữ tính bắt đầu oanh oanh liệt liệt nữ tính bình quyền vận động;

            Hồng Hoang nhân loại làm lên chủ nghĩa xã hội;

            Tiên giới nô lệ cầm vũ khí nổi dậy náo lên cách mạng, tự do và bình đẳng tư tưởng dần dần xâm nhập lòng người;

            Phong bế bảo thủ ma pháp giới bắt đầu phù thuỷ cách mạng;

            Cao không thể chạm Thần tộc nhóm mỗi ngày đuổi theo ta muốn sách mới. . .

            Ta gọi Nhạc Cảnh, không phải triết học gia, cũng không phải ẩn sĩ cao nhân, càng không phải là nhà tư tưởng văn học gia, ta chỉ là cái bán sách, cho nên không thu đồ đệ đệ! Không thu đồ đệ đệ! Không thu đồ đệ đệ!

            Link: Đọc | Raw | QT

            Gỡ mìn cần biết:

            1, không cp mập mờ hướng, rất nhiều nam nam nữ nữ đơn mũi tên yêu nam chính, nam chính ai cũng không yêu!

            2, thả bản thân tô tô tô, không logic chịu không được mảnh cứu.

            3, nam chính phản xã hội nhân cách, triết học não, bệnh tâm thần, miệng độn đi khắp thiên hạ, vũ lực giá trị cặn bã, chịu không được liền điểm xiên, Phật hệ tác giả Phật hệ độc giả ta yêu các ngươi a a đát.

            Nội dung nhãn hiệu: Xuyên việt thời không đánh mặt hệ thống sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Nhạc Cảnh cái khác: Tô sảng ngọt

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny