1/12/19

Cửa hàng nhỏ của người Địa Cầu

            Tác giả: Túy ẩm trường ca

            Văn chương điểm tích lũy: 1,459,662,336

            Văn án:

            Liễu Trạch, mặt đẹp trai chân dài, thân thể cao một mét tám, hoàng kim đàn ông độc thân, nghề nghiệp tiền đồ rất tốt, tại nhặt được một cái tùy thân trang viên về sau, tạo một cái mới lý tưởng ——

            Đuổi việc hắn cái kia ngu đột xuất người lãnh đạo trực tiếp, về nhà làm ruộng.

            Trăm trêu bất động cuồng công việc thụ x táo bạo dấm tinh ông chủ công

             niên hạ công, không nghiêm cẩn mô phỏng kinh doanh, gà bay chó chạy cười vang làm ruộng văn.

            Nội dung nhãn hiệu: Làm ruộng văn hệ thống ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Liễu Trạch, Diệp Hồng Thư vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny