1/12/19

Đã nói tốt nữ chính tất cả đều chuyển giới

            Tác giả: A hắc hắc hắc

            Văn chương điểm tích lũy: 199,067,568

              văn án

            Một khi xuyên việt, Tống Trạch biến thành hậu cung yêu đương trò chơi nhân vật nam chính.

            Nhất định phải công lược mất tất cả em gái, mới có thể trở về hiện thực, ngay từ đầu, Tống Trạch hưng phấn hỏng!

            Nhưng đến thẳng thắn gặp nhau thời điểm —— ác mộng tiến đến: Vì, vì cái gì đã nói xong em gái hoàn toàn biến thành namQAQ!

            1,1v1 chủ thụ, tinh phân công

            2, tô tô tô, tất cả mọi người thích nhân vật chính, các loại Tu La tràng

            Trang bìa là trước kia hẹn bản thảo ~

            Đúng vậy, đây là trước kia viết một cái ngắn khuếch trương viết! Các phương diện kịch bản đều sửa chữa không ít ><

            Nội dung nhãn hiệu: Xuyên việt thời không hệ thống ngọt văn tây huyễn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tống Trạch vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny