9/30/18

Chương 48 - HƯCC

Điềm bước vào giai đoạn cuối làm luận văn rồi nên sẽ tạm dừng đăng truyện nha mọi người. Hẹn gặp lại vào tháng 12 khi mà Điềm được giải thoát khỏi cái luận văn, lúc đó sẽ có combo 10 chương liên tục để bù đắp nha  (づ ̄ ³ ̄)づ ♡ ~

Chương 48: Gấu trúc không cẩn thận trở thành võng đỏ

 
Võng đỏ : người nổi tiếng trên mạng

Sky Blue Bobblehead Bunny