9/24/18

Chương 47 - HƯCC


Chương 47: Hình thành quân đoàn lệ quỷ cường hãn

 
            Sở dĩ trở thành ác quỷ, chính là do trên người có lệ khí, không có cách nào giải thoát. Bọn chúng có thể tránh thoát những ngày tăm tối thống khổ bất kể ngày hay đêm, ngoại trừ tìm thế thân, trả được đại thù giúp tâm tư bình thản, bỗng nhiên tỉnh ngộ lập tức thành Phật ra, chính là ngoại giới trợ giúp siêu độ.
Sky Blue Bobblehead Bunny