9/15/18

Chương 46 - HƯCC


Chương 46: Tình cảm rung động ban đầu của Thượng tướng
            Thừa Phong cười ha ha: "Mi cứ nói đi."
Sky Blue Bobblehead Bunny