8/21/18

Độc miêu miêu ở bảy không


            Tác giả: Tái chiến giang

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 101, 481, 920

            Văn án:

            Trăm ngàn mẫu trong đất một cây mầm, ở bảy không niên đại trôi qua cuộc sống tốt đẹp.

            Chú ý:

            1. Bài này đam mỹ văn! !   bài này nội dung đơn thuần hư cấu! YY chi tác, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp! Phần lớn là biên, thời không là giá không nha. Cùng hiện thực không có bất cứ quan hệ nào

            2. Xin mọi người xem như hư cấu tiểu thuyết đến xem! Không phải thật sự người thật chuyện!

            Nội dung nhãn hiệu: Thiên chi kiêu tử xuyên qua thời không dốc lòng nhân sinh niên đại văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Trịnh Miêu Miêu, Đồng Trấn vai phụ: Trịnh Chiêu Đệ, Trương Quốc Hưng cái khác:

Không làm bánh bao thật nhiều năm / hai tên khốn kiếp


            Tác giả: Đại giang lưu

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 216, 762, 992

            Văn án

            Bài này vừa tên « toàn thế giới liền đôi ta không biết chúng ta đang nói yêu đương »

            Tưởng Thiếu Minh vạn vạn không nghĩ tới.

            Mẹ hắn mới qua đời nửa năm, hắn ở rể ba ba liền làm ra cái vợ trước cùng con riêng đến,

            Nguyên lai 25 năm gia đình hạnh phúc đều là biểu tượng.

            Đây bất quá là một trận nghĩ phát tuyệt hậu tài âm mưu.

            Tưởng Thiếu Minh cảm thấy, nếu là hắn nhận, hắn liền uổng làm người tử!

            Không phải vì tiền vì quyền sao? Ta hết lần này tới lần khác cho ngươi một điểm không đáng.

            Mặt khác, còn có cái kia Trác Duệ, lại dám hướng nhà ta xí nghiệp phái thương nghiệp gián điệp, xem ta như thế nào thu thập ngươi!

            Trác Duệ: Này vong ân phụ nghĩa tiểu khốn kiếp a, làm sao càng xấu ta càng thích đâu?

            1. Đánh mặt đặc sảng sung sướng sung sướng văn.

            2. Công thụ đều không bánh bao, không phải dễ khi dễ, một cái minh cuồng một cái ám lãng.

            Nguyên văn án: Trác Duệ thanh mai trúc mã come out, Tưởng Thiếu Minh nhân tra cha ruột tê liệt, thế là hai tên khốn kiếp lộ ra bản tính: Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, xa đâu cũng giết.

            Nội dung nhãn hiệu: Cường cường đánh mặt ngọt văn sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Trác Duệ, Tưởng Thiếu Minh vai phụ: cái khác:

Giới giải trí Thám Hoa [ cổ xuyên nay ]

            Tác giả: Khai vân chủng ngọc

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 392, 389, 344

            Văn án

            Đào Thanh, tiểu Hồng nổ gà con, tiểu học chưa tốt nghiệp đi quán bar trú hát lúc đầu lý lịch, một mực là người qua đường antifan giới trào, ngu ký tạo ngạnh tốt tài liệu. Fans cũng không thể không thừa nhận: Tiểu Đào ca trong bụng thật không có nửa điểm học thức.

            Làm chuyện ngu ký: Xin hỏi ngài đối nhân vật ở màn này hí bên trong đọc thơ lý giải?

            Đào Thanh: Chính giả chính vậy, không phải thơ tai, « lục ngôn » là văn luận thể. Sức sừng thiên kim tử, lấy văn thuật chí, hợp.

            Antifan: Đào heo thế mà muốn cho mình rãnh người trí thức thiết?

            Fans: Ca ca đọc được rất vất vả đi. Cố gắng nghiêm túc, rất cảm động!

            Vừa sẽ "Nói người nói" Đào Thám Hoa: . . . Vì giải ước ẩn cư, đành phải trước quay phim kiếm đủ một trăm triệu tiền vi ước.

            Có văn hóa, hỗn giới giải trí không sợ. Nên ngược ngược, nên tú tú, nên kiếm kiếm, không cẩn thận hoàn thành cự tinh, sự nghiệp tình yêu hai tay bắt.

            Chính quy công Nghiêm Đạm (Yến Đạm Sinh). Thụ cổ xuyên nay, công chuyển thế (sẽ khôi phục trí nhớ kiếp trước). Cổ đại là Bảng Nhãn X Thám Hoa, hiện đại là giáo thụ X ngôi sao. Kịch bản lưu, nhẹ nhàng thăng cấp. Công thụ đều là người đọc sách thức thông minh cùng tiến tới, tương ứng người đọc sách thức ôn nhu, ngọt ngào cùng thâm tình. 1V 1, HE, yên tâm dùng ăn.

            Tránh sét bắt mắt: Thụ xuyên qua trước thân thể nguyên chủ nhân, đã từng cùng người khác phát sinh qua cũng không ngươi tình ta nguyện thân thể quan hệ, mời ngại thân môn không cần điểm.

            Hiện đại bối cảnh. Cổ đại bộ phận Tam quốc sau giá không, văn ngôn và câu thơ đều là hóa dụng, trích dẫn hoặc dùng linh tinh, chỉ là kịch bản cùng nhân thiết phục vụ, không khảo chứng, nhìn cái vui vẻ.

            Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung kiếp trước kiếp này giới giải trí cổ xuyên nay

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Đào Thanh Phong (Đào Thanh) vai phụ: Nghiêm Đạm (Yến Đạm Sinh) cái khác: Trợn mắt hốc mồm bên sản xuất, đạo diễn, các loại người qua đường Giáp

Sky Blue Bobblehead Bunny