8/16/18

Chương 40 - HƯCC


 Chương 40: Kỹ năng mới đại sát tứ phương
 
            Tên Điên dứt lời, sắc mặt của Phàm Tử và một đám thuyền viên đại biến.
Sky Blue Bobblehead Bunny