8/11/18

Thương vân xuyên thư công lược


            Tác giả: Mộ thiên kính

            Link: Đọc | Raw | QT

            Tấn Giang VIP2018. 7. 12 kết thúc

            Đương trước bị bắt giấu sổ: 17713

            Doanh dưỡng dịch sổ: 4030

            Văn chương vi tích phân: 176,533,680

            Văn án:

            Cho dù xuyên thành tu chân văn trong pháo hôi, Yến Quy cũng vẫn là cái kia bá khí trắc lậu Thương Vân cha.

            Là hắn một, pháp tu cấm chú dám dùng mặt đáng! Là hắn một, kiếm tu đại trận dám trùng vào đoàn người!

            Tay cầm nguyên thư nội dung vở kịch, trò chơi hệ thống toàn bộ khai hỏa.

            Đối với tưởng hố hắn tên, Yến Quy giơ tay lên liền là một cái tát: Như các ngươi như vậy, ta một có thể đánh mười người!

            Chờ một chút, xuyên thư công lược là một cái gì đồ? Ai muốn công lược cái kia mở ra đen nam chủ a!

            Yến Quy: Không ước, nam chủ chúng ta không ước [ cúi chào ]

            Nhiều năm sau đó, nam chủ mỉm cười ——

            "Yến sư đệ cướp đi ta như vậy nhiều đồ, tưởng hảo thế nào còn sao?"

            1. Thương cha cuồng phách khốc huyễn duệ, hệ thống tinh khiết ngoại treo thần trợ công.

            2. Mở ra đen · diễn viên công × vũ lực giá trị bạo biểu · Thương Vân thụ.

            Nội dung nhãn: Cường cường tiên hiệp tu chân hệ thống xuyên thư

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Yến Quy, Trầm Vân Từ phối hợp diễn: Sở Liệu, Diệp Lân Nghiễn cái khác: Kiếm tam, Thương Vân

Thịnh thế minh quân


            Tác giả: Mộc lan trúc

            Link: Đọc | Raw | QT

            Tấn Giang VIP2018. 7. 30 kết thúc

            Đương trước bị bắt giấu sổ: 9301

            Doanh dưỡng dịch sổ: 14701

            Văn chương vi tích phân: 194,061,776

            Văn án:

            Lưu Tầm: Tử kiệt, ta cho ngươi biết một bí mật, kỳ thực ta là người đổi kiếp!

            Tư Tuấn: . . . (kỳ thực ta mới là. )

            Lưu Tầm: Có người nói cùng chung hệ thống đều là kí chủ người yêu, thì ra ngươi thầm mến ta!

            Tư Tuấn: . . . (không! Ta không là ta không có! )

            Một tự nhận là là người đổi kiếp dân bản xứ, từ con rối Hoàng đế đến một đời minh quân chuyên tâm cố sự.

            Tô thoải mái ngọt tiểu bạch văn một thiên, xin chớ mang đầu óc quan nhìn.

            Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước thoải mái văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Lưu Tầm, Tư Tuấn phối hợp diễn: Rất nhiều cái khác: Cây mộc lan trúc

Thiếu hiệp, thiếu lão công sao [ vòng giải trí ]


            Tác giả: Lệ cửu ca

            Link: Đọc | Raw | QT

            Tấn Giang VIP2018. 5. 7 kết thúc

            Đương trước bị bắt giấu sổ: 8592

            Doanh dưỡng dịch sổ: 2928

            Văn chương vi tích phân: 106,963,360

            Văn án:

            Phong Miên Khê một cước từ võ hiệp thế giới đạp quay về hiện đại, sau đó, vòng giải trí nhiều một vị diễn gì như gì, có thể đánh có thể khiêng, văn có thể vẩy mực múa bút thư thi văn, đi vào phòng bếp đùa giỡn oa sạn, võ có thể đan thương thất mã chiến quần hùng, chạy đi chạy thắng Porche,, toàn có thể nam thần!

            Miến chỉ có năm chữ: Nam thần 666.

            Đối đầu chỉ có một câu nói: Hảo khí yêu không muốn sống!

            Đối này, Phong Miên Khê chỉ muốn ôm nghĩa tử nắm cả đối tượng, đối đại chúng nói một câu: Cảm ơn chúc phúc!

            ==

            Cùng một chỗ rất nhiều năm sau, Phong Miên Khê hỏi Trầm Lâm, "Là không là ban đầu ở kịch tổ đoạn thời gian, ngươi đối với ta lâu ngày sinh tình?"

            Trầm Lâm: "Không là."

            Phong Miên Khê: ? ?

            Trầm Lâm: "Là nhất kiến chung tình. Hoặc là nói, là gien lựa chọn."

            Trầm Lâm x Phong Miên Khê, Tiểu Bảo vẫn còn con nít, không nên hiểu lầm

            Hôn trước cao lãnh hôn sau lão mụ tử công x vũ lực bạo biểu ôn nhuận như ngọc thụ

            Vòng giải trí văn, trưởng thành hình, he

            Nội dung nhãn: Cường cường hào môn thế gia vòng giải trí hiện đại không tưởng

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Phong Miên Khê, Trầm Lâm phối hợp diễn: Kiều Phàm, Lộ Bình, Trần Niệm Tranh cái khác:

Vũ khí lạnh là nam nhân lãng mạn


            Tác giả: Thần vong xỉ hàn 0

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn án

            Đấu kiếm vận động viên Romain nhân thương thối thi đấu, ở online bị phun thương tích đầy mình. Vi giải sầu, hắn ở bằng hữu dìu dắt hạ quan nhìn một hồi "Thời Trung cổ so với Võ Đại thi đấu", ngoài ý muốn nhận thức Binh kích vận động, cùng với Binh kích giới số một nam thần —— "Kiếm chi khải tát" Sisal.

            Romain từ đây theo Sisal học tập kiếm thuật, nhưng hắn cũng không biết, vị này vạn chúng chúc mục nam thần kỳ thực là của hắn fan não tàn, mỗi ngày ở online và hắn các hắc tử đối phun. . .

            Chủ CP: Soái khí nam thần si hán công × thẳng nam tư duy trì độn thụ

            CP phụ: Kế huynh đệ ngụy khoa chỉnh hình, tàn tật bá đạo tổng tài ca ca × ngạo kiều táo bạo kiếm khách đệ đệ

            PS: Binh kích, tức "Sự thật lịch sử binh khí đánh nhau kịch liệt vận động", dùng trong lịch sử chân thực tồn tại vũ khí lạnh tiến hành vật lộn. Bài này trung Binh kích chủ muốn ngón tay HEMA(Âu Châu lịch sử võ thuật). Tương quan kiến thức chuyên nghiệp sẽ ở văn sau giải thích, không cần lo lắng nhìn không hiểu.

            PPS: Cái gì? Các ngươi chưa từng nghe nói qua Binh kích và HEMA? Quá rống rồi! Như vậy cho dù tác giả viết ra BUG cũng không người biết rồi!

            Nội dung nhãn: Cường cường thi đấu thể thao nghiệp giới tinh anh

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Romain, Sisal phối hợp diễn: Arie Kess, Nolan cái khác: Binh kích, HEMA

Sky Blue Bobblehead Bunny