4/16/18

Chương 19 - HƯCC


Chương 19: Cơn giận ngút trời bộ xương khô biến thành vật liệu


            Trong mắt binh đoàn xương khô đang nhảy nhót hoan hô... 
Sky Blue Bobblehead Bunny