4/6/18

Chương 17 - HƯCC


Chương 17: Thượng tướng mất mà có lại được Cổn

 

            Mạc Cổn Cổn đầy đầu mờ mịt, có thể nói là vô cùng mộng bức.
Sky Blue Bobblehead Bunny