4/4/18

Chương 16 - HƯCC


Chương 16: Chuyện Thượng tướng chua xót ăn giấm thường ngày


            Mạc Cổn Cổn đã triệt để tin tưởng Đại Quái Vật, nhóc lười biếng dựa vào đầu anh. 
Sky Blue Bobblehead Bunny