3/26/18

Chương 13 - HƯCC


Chương 13: Cổn Cổn khóc vì cái bụng trụi lông


            May mà tinh thần của nhóc con có hạn, chỉ lăn qua lăn lại một phút liền duy trì tư thế nhô nửa cái đầu ra, rồi nằm ườn ở trên đất ngủ mất. 

Chương 12 - HƯCC


Chương 12: Cổn Cổn say rượu khui bàn tay vàng


            Kể từ khi hài hòa vụ mật nước với Đại Quái Vật, Mạc Cổn Cổn liền không sợ anh nữa.
Sky Blue Bobblehead Bunny