12/23/18

Ta vì Tiên Quân trồng độc tình

            Tác giả: Tội hóa /devillived/ vương thập nhất / ngụy hương âm

            Văn chương điểm tích lũy: 151,938,112

            Văn án:

            Luyện Chu Huyền một thân một mình đi vào Trung Nguyên, tham gia chân vương pháp hội. Làm Nam Chiếu Ngũ Tiên giáo hộ pháp, gặp phải các loại bài xích, cũng may hắn còn có thể bình tĩnh ứng đối.

            Nhưng là, khi nhìn thấy đã từng thanh mai trúc mã, bây giờ Vân Thương Sơn thủ tọa Phượng Chương quân giống như không biết hắn, hắn liền không bình tĩnh!

            Luyện Chu Huyền định đem trúc mã đầu óc gõ gõ, để hắn khôi phục hồi nhỏ ký ức.

            Phượng Chương quân: Ngươi có phải hay không đối ta trồng độc tình? Nếu không ta làm sao lại yêu ngươi?

            Luyện Chu Huyền: Ngươi cứ nói đi (‵▽′)

            Bên ngoài yêu bên trong ngọt thụ X trong nóng ngoài lạnh công

            Nội dung nhãn: Cường cường tình hữu độc chung tiên hiệp tu chân sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Luyện Chu Huyền (A Diên), Phượng Chương quân (Lý Trọng Hoa) vai phụ: Xuân Ngô quân, Lâm Tử Thanh, Huyền Đồng, Sonoma, cổ vương

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny