12/23/18

Sơ tam ngày quốc tế thiếu nhi

            Tác giả: Xà hạt điểm điểm

            Văn án:

            Thế kỷ trước thập niên 80 Hồng Kông, bang phái hoành hành bá đạo, trị an xã hội không tốt, giới cảnh sát giấu giếm mục nát. Nổi tiếng "Việc không ai quản lí" địa khu giao long thành trại (nguyên hình vì Cửu Long thành trại) càng là ngư long hỗn tạp, đồn trú thật to tiểu nhỏ hơn mười mấy cái bang hội.

            Kỵ binh dũng mãnh đường kim bài đả thủ hạ sáu một, phụng đại lão chi mệnh, mở công ty điện ảnh rửa tiền. Nữ chính là đại tẩu, nam chính là bị uy hiếp đang hot minh tinh, đạo diễn chỉ chụp qua ba // cấp phiến —— còn kém cái người trí thức biên cố sự.

            Cái này còn không đơn giản?

            Sáu lão đại tấn mãnh xuất kích, gói phương viên mười dặm một vị duy nhất sinh viên —— chính cõng sách nhỏ bao tan học đường gì sơ tam. Gì sơ tam biểu thị: Ta sẽ không viết kịch bản, ta là học kim dung. Hạ sáu một biểu thị: Đánh cho ta. Gì sơ tam ngoan ngoãn làm kim bài biên kịch.

            Phim chụp xong, gì sơ tam coi là như vậy giải thoát, an tâm cõng sách nhỏ bao tiếp tục lên học đường, kết quả trước cửa nhà dẫm lên đẫm máu hạ sáu một. Thân là hỗn thế giao long bang hội đại lão vs thân gia rõ ràng bạch lĩnh tinh anh, hai đầu nhìn như lẫn nhau không tương giao đường thẳng song song, một trận sửa chữa kéo không rõ nghiệt duyên, như vậy mở màn...

              tài chính tinh anh cùng bang hội đại lão gà bay chó chạy thuần yêu cố sự. Niên hạ muộn tao tinh anh công, ác bá hung ác đại lão thụ. Hoan thoát làm chủ, tiểu ngược di tình

              giai đoạn trước lấy Hồng Kông năm đó nổi tiếng màu xám khu vực Cửu Long thành trại làm bối cảnh, nhưng cụ thể thiết lập có chỗ bịa đặt, đổi làm giao long thành trại. Bởi vì tồn tại tiếng Quảng đông phiên dịch cùng ngôn ngữ quen thuộc, văn hóa khác biệt các loại vấn đề, một chút cái khác thiết lập cũng tại hiện thực cơ sở trên có chỗ bịa đặt. Vì đọc thông suốt, thông thiên đồng đều thập kỷ 90 Hongkong phiên dịch phong cách tác phẩm dịch vì tiếng phổ thông, giữ lại bộ phận đặc sắc từ ngữ, đều có chú giải.

            Nhãn: Cường cường thầm mến ông trời tác hợp cho

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny