12/23/18

Đế quốc nam thần luôn muốn xuất gia

            Tác giả: Vũ lạc khinh trần

            Văn chương điểm tích lũy: 184,360,112

            Văn án

            Cố Lan là cái một lòng xuất gia người tu đạo, bởi vì kiếp trước nhân duyên chưa hết, hắn từ đầu đến cuối không thể xuất gia.

            Vì chấm dứt đoạn này kiếp trước nhân duyên, hắn xuyên qua tinh tế ABO thời đại, mang theo phát dương đạo pháp, bắt quỷ,

            Trừ tà ma lý tưởng vĩ đại, trở thành hoàng thất sắp hàng gả châu Á Tuyển Đế hầu Đế Khanh điện hạ.

            Nghe nói, Tuyển Đế hầu phụ huynh đều bởi vì Đế Khanh điện hạ tuổi nhỏ lúc xem bói mà chết. . . . .

            Còn nghe nói, hoàng thất cùng Tuyển Đế hầu gia tộc có thù không đội trời chung,

            Tuyển Đế hầu trong lòng có một đóa ánh trăng sáng, Đế Khanh điện hạ gả đi về sau tình cảnh đáng nguy.

            . . .

            Cố Lan bấm ngón tay tính toán, phát hiện Tuyển Đế hầu chính là cùng mình có kiếp trước nhân duyên người về sau,

            Lúc này cười một tiếng: "Như thế rất tốt, tâm hắn có ánh trăng sáng, ta nhất tâm hướng đạo,

            Chúng ta đi cái đi ngang qua sân khấu làm trên danh nghĩa vợ chồng, chấm dứt nhân quả,

            Đợi đến hắn ánh trăng sáng xuất hiện, chúng ta ly hôn, ta liền có thể xuất gia."

            Tuyển Đế hầu: "Ta ánh trăng sáng. . . . . Là ngươi."

            Cố Lan: "Ta ánh trăng sáng bắt quỷ, trừ tà ma, trở thành toàn bộ tinh tế vĩ đại nhất chiêm tinh sư."

            Đơn nguyên văn, đơn nguyên văn, linh dị đơn nguyên văn, lôi người cẩn thận khi đi vào!

            Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước tình hữu độc chung ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Cố Lan, Trầm Uyên vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny