9/18/18

Tinh tế động vật chăn nuôi viên

            Tác giả: Cát nhĩ cát gia

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 608,062,848

            Văn án

            Mèo nô An Mộc một khi xuyên qua đến tương lai thế giới, phát hiện mình muốn đi một cái vứt bỏ nhiều năm vườn bách thú tinh cầu làm cái chăn nuôi viên.

            Kết quả đến lúc đó mới biết được vườn bách thú đã dời đi, tất cả động vật đều tại một cỗ trên phi thuyền, mà hắn phụ trách chăn nuôi thì là cái này phi thuyền bên trong hung tàn nhất cao cấp dị thú kim diễm sư.

            Trung thành mèo nô - An Mộc: ". . . Cái này không tốt hơn sao!"

            Hình thể to lớn, da lông thuận hoạt, thân thể ấm áp, An Mộc mỗi ngày ôm sư tử không buông tay!

            Thẳng đến có một ngày —— đậu má, cái này sư tử làm sao biến thành đế quốc Nguyên soái!

            Nội dung nhãn hiệu: Hào môn thế gia xuyên qua thời không tinh tế ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: An Mộc (thụ), Mạt Khải (công) vai phụ: Mạt Khải một nhà, gia tộc khác chúng cái khác: Tô tô tô tô tô

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny