9/3/18

Ngồi đợi phi thăng

            Tác giả: Vụ thập

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 766, 034, 112

            Văn án

            Nhan Quân Đào là người người ghen tị tiên thiên linh thể, một hít một thở đều tại trướng tu vi.

            Sáu trăm tuổi liền thành thánh, phi thăng đại hoang; sáu trăm lẻ một tuổi. . . Chết bởi đại hoang sụp đổ.

            May mắn sau khi sống lại, tự nhiên là vội vàng tự hủy tu vi; nhưng không có hơn trăm năm, tu vi bản thân lại trở về_(:з" )_

            Thụ: "Thế giới này trừ ngồi ăn rồi chờ chết bên ngoài, còn có cái gì chuyện đủ để phân tâm không tu luyện?"

            Công: "Yêu đương!"

            Thụ: "Ta là hỏi loại kia dễ dàng ảnh hưởng tu vi chuyện."

            Công: "Làm trời làm đất, yêu đương!"

            Thụ: "Cái kia dễ dàng nhất sinh ra tâm ma, dẫn đến tu vi ngưng trệ chuyện đâu?"

            Công: "Cùng ta, làm trời làm đất, yêu đương!"

            Lôi manh tự do:

            1. Chủ thụ.

            2. Tác giả đầu óc có hố.

            3. Văn là xuẩn tác giả nhà mèo viết đát! ⊙ω⊙

            Cam đoan HE, mùa hè đến lâm trước đó bánh ngọt ~

            Khó chịu người mời đi vòng, cảm kích khôn cùng.

            Nội dung nhãn hiệu: Tiên hiệp tu chân trọng sinh ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Nhan Quân Đào vai phụ: Dung Hề Toại cái khác:

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny