9/21/18

Không tầm thường Giản Ninh Xuyên            Tác giả: Từ từ đồ chi

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 444,569,472

              quét mìn báo động trước

            Lông gà vỏ tỏi thường ngày văn, thụ là cái não tàn trung nhị, công là cái bệnh cũ cây non, tuổi tác chênh lệch mười bảy tuổi.

              văn án

            Điện ảnh học viện đại nhị học sinh Giản Ninh Xuyên, tại hai mươi tuổi sinh nhật ngày này, gặp mệnh trung chú định người đại diện, bắt đầu một đoạn không tầm thường cuộc đời lữ trình.

            Không tầm thường [liǎo bù qǐ] : Hán ngữ từ ngữ, trung nhị ý tứ. (chững chạc đàng hoàng nói mò

            Giới giải trí, [ tinh nhị đại ] thụ X[ không biết nơi nào tới gà rừng ] công, chủ thụ, lớn tuổi, tuổi tác chênh lệch to lớn.

            Nội dung nhãn hiệu: Hoan hỉ oan gia giới giải trí

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Giản Ninh Xuyên, Hoắc Phù vai phụ: Nhiều lắm không viết cái khác: Nhẹ nhõm thường ngày

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny