9/3/18

Hôm nay cũng đang cố gắng giấu ở thính tai

            Tác giả: Cố tranh

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 528, 245, 440

            Văn án:

            Tinh linh Tiểu Hoàng tử Kiều Thư Á, xuyên thành một cái tao khí mười tám tuyến ngôi sao,

            Hắn căng thẳng tai nhọn nhọn, muốn cố gắng đóng vai một cái nhân loại đứng đắn,

            Thế là hắn mỗi ngày xuyên quần thu, quần thu muốn kéo đến vòng eo trở lên, còn muốn mang công trường mũ cố gắng ngăn chặn lỗ tai không bị gió thổi chạy, mỗi ngày liền ăn hai màn thầu cố gắng để dành tiền tưởng rằng thật có thể mua được cổ máy thời gian đi về nhà. . .

            Thẳng đến có một ngày, thế giới nhà giàu nhất đột nhiên trở thành hắn fanboy!

            —— Tiểu Hoàng tử thành danh!

            Đọc dự cảnh:

            Lần đầu yêu đương tặc có tiền muộn tao công X thổ đi tức nhưng ngăn không được mỹ nhan thịnh thế thụ

            Vũ trụ vô địch tô, ấm áp hằng ngày lưu ~ không có gì khổ đại cừu thâm khảo giáo trí thông minh đồ chơi ~

            Nội dung nhãn hiệu: Giới giải trí ngọt văn sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Kiều Thư Á, Cận Nghi Xuyên vai phụ: cái khác: Ngọt văn, giới giải trí


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny