9/7/18

Hamster muốn ăn gà [ điện cạnh ]
            Tác giả: Lễ bất ngôn

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 200,119,712

            Văn án:

            Nghe nói, có chỉ hamster ăn hết ngươi gà.

            —— —— ——

            Đương sống nương tựa lẫn nhau bà ngoại sau khi qua đời, tiểu Hamster bị ép bắt đầu "Gian nan" nhân loại kiếp sống.

            Thao lấy một ngụm lưu loát sữa mùi vị tiếng phổ thông, Bạch Tiểu Thư dứt khoát kiên quyết đi đến trò chơi trực tiếp con đường phát tài, dựa vào một thân Âu Hoàng khí tại trăm người trốn giết trong trò chơi lẫn vào phong sinh thủy khởi.

            Khói lửa nổi lên bốn phía, sát khí tứ phía trong trò chơi.

            Nào đó Phi Tù đại lão: "Tể, ngươi dạng này nếu là còn có thể sống được ăn gà, trên đầu ta ID liền cho ngươi làm cỏ nhổ! ! !"

            Bạch Tiểu Thư nghênh ngang tại tiếng súng nổi lên bốn phía chủ thành dạo bước, bình yên vô sự cưỡi tường vân đến đại lão trước mặt.

            "Cỏ xanh đại ca, ngươi vừa mới nói cái gì, tiếng súng quá ồn ta không nghe rõ."

            Nào đó Phi Tù đại lão: ". . . Không có việc gì, đến, cho ta ngày một chút dính điểm âu khí."

            Trực tiếp ở giữa cư dân mạng: Đậu má đậu má đậu má! ! ! Cảnh sát thúc thúc, chính là cái này xấu dâm! ! !

            —— —— ——

            Ăn gà đại lão cưng chiều Phi Tù công x hamster Tiểu Bạch nãi âm Âu Hoàng thụ

            Nhìn văn cần biết: Ngày càng ba ngàn không ngừng, trừ phi tình huống đặc biệt, văn chương logic tử vong, Thiên Lôi Cổn Cổn không ngừng.

            Tô tô tô tô tô các loại tô! Ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt các loại ngọt!

            Hoan thoát thường ngày + kiến quốc sau thành tinh hệ liệt + không đứng đắn điện cạnh con đường! ! !

            Văn trung du hí thiết lập tham khảo « tuyệt địa cầu sinh » « hoang dã hành động », tác giả sẽ tự hành tăng thêm mới nguyên tố.

            Văn trung du hí tên giá không, nhưng vẫn là ăn gà loại trăm người trốn giết trò chơi! !

            Sẽ có 3D, sẽ có bàn phím, hai cái hình thức game cùng tồn tại văn bên trong thế giới.

            Nội dung nhãn hiệu: Trò chơi võng du ngọt văn sảng văn trực tiếp

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Bạch Tiểu Thư, Nhung Nghị vai phụ: Rất nhiều cái khác: Ngọt sủng hoan thoát không logic, trực tiếp, võng du điện cạnh, 3D


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny