9/3/18

Con pháo thí này ta che lên! [ xuyên nhanh ]

            Tác giả: Tam thiên đại mộng tự bình sinh

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 2, 017, 437, 440

            Văn án:

              khổ đại cừu thâm pháo hôi công x hệ chữa trị thật · tiểu thiên sứ thụ

            Lục Đăng không phải pháo hôi, Lục Đăng sứ mệnh là cứu vớt pháo hôi.

            Tại thương nghiệp đánh cờ sa sút bại thương nhân, ở trường vườn bạo lực chìm xuống mặc thiếu niên, bị mạng lưới bạo lực bức thượng tuyệt lộ diễn viên, gánh vác lấy hiểu lầm đi hướng sinh mệnh cuối cùng vô danh người.

            Mỗi cái thế giới đều chỉ có một cái vai chính, thế là vận mệnh ẩn thân trong góc, hướng người vô tội nhô ra băng lãnh xúc giác.

            Có người trầm mặc, có người thỏa hiệp, có người không cam lòng, có người thành toàn.

            Dù sao cũng nên có người ôm lấy ôm bọn hắn.

            Cho nên Lục Đăng liền đi ôm.

            Sau đó người ta liền không buông tay.

              Lục Đăng: Cái kia. . . Ôm xong chưa? QAQ

            Đọc nhắc nhở:

            1v1, công đều là một người

            Nội dung nhãn hiệu: Trọng sinh hệ thống xuyên nhanh xuyên thư

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Lục Chấp Quang; Cố Uyên vai phụ: cái khác:

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny