9/7/18

Ăn gà bắt đầu tại dưới chân


            Tác giả: Vân thượng quân tử

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 246,169,024

            Văn án:

            Tin tức gần đây tiêu đề đều là dạng này họa phong ——

            «LDM thủ lĩnh cung tiễn thủ bởi vì trầm mê ăn gà vô tâm tham gia nghề nghiệp thi đấu vòng tròn »

            «LDM thủ lĩnh cung tiễn thủ nặc danh ăn gà bị phun bật hack »

            «LDM thủ lĩnh cung tiễn thủ mười zi nỏ ăn gà »

            « đại khoái nhân tâm! Ăn gà 2 khu nổi danh treo bi cuối cùng cũng bị phong hào, trải qua tra đúng là LDM thủ lĩnh cung tiễn thủ! »

            Vô Cữu: Ngươi có phải hay không nên tỉnh lại một chút?

            Thiên Lý: Ngươi mới nên tỉnh lại tốt a.

            Vô Cữu: A?

            Thiên Lý: Ngươi muốn sớm cùng ta tổ đội ta cần phải mỗi ngày 1 đánh 99 sao?

            Vô Cữu: . . .

            Một đoạn thời gian sau ——

            « kinh thiên truyền ngôn! LDM hoàng kim cộng tác song song luân hãm ăn gà khó mà tự kềm chế! »

            (3D) ăn gà võng du văn, kỹ thuật lưu, kịch bản hướng.

            Hư hư thực thực sảng văn, nhưng logic nghiêm cẩn, như có không nghiêm cẩn chỗ, mời thỏa thích đưa ra, như là thật, nhất định sửa lại.

            Nội dung nhãn hiệu: Trò chơi võng du đánh mặt ngọt văn sảng văn

            Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thiên Lý, Vô Cữu vai phụ: cái khác: 3D, FPS, tuyệt địa cầu sinh, Battle Royale, thi đấu, điện cạnh, dốc lòng, nhiệt huyết, trực tiếp

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny