9/3/18

Đại chàng âm dương lộ

            Tác giả: Mộc hề nương

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 1, 221, 607, 936

            Văn án

            Quỷ công người thụ. Đơn nguyên cố sự.

            Một

            Trần Dương mười tám tuổi cùng quỷ kết âm thân, hai mươi hai tuổi đại học vừa tốt nghiệp, liền thu được một phần cộng đồng nhậm chức văn thư, thế là mang theo ông xã linh bài vị lưu tại đế đô.

            Hai

            Mới đầu biết công việc của mình muốn cùng quỷ quái liên hệ, đồng sự đều là Thiên Sư, Trần Dương là cự tuyệt. Về sau phát hiện tiền lương tặc cao, phúc lợi tặc tốt, tự cảm thấy muốn nuôi sống gia đình Trần Dương liền đắc ý tiếp nhận.

            Gỡ mìn

            Đại Phúc = Địa Phủ.

            Thụ âm khí quá nặng, vì mạng sống mà kết âm thân.

            Công là Quỷ giới đại lão! Đại lão! Thập Điện Diêm Vương đều là hắn thuộc hạ!

            Văn bên trong liên quan đến Quảng Tây chờ hiện thực danh tự địa phương, xin đừng nên cùng hiện thực địa khu móc nối.

            Bài này tất cả đơn thuần hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!

            Nội dung nhãn hiệu: Linh dị thần tiên ma quái tình hữu độc chung ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Trần Dương, Độ Sóc

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny