8/17/18

Tu tiên chi nông thôn bút tiên

            Tác giả: Xuân phong diêu

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 168, 830, 384

            Văn án

            Từ xưa Thiên Uyển ra tiên nhân.

            Thiên Uyển một phái có thể sừng sững ngàn năm mà không suy, nguyên nhân có hai: Một là chưởng môn nhân của nó, hai là thu hút tán tiên.

            Thẳng đến có một ngày, một vị tự xưng là tán tiên nhân sĩ đi vào Thiên Uyển dưới núi ——

            Công Nghi Lâm: Tại hạ bút tiên.

            Thiên Uyển đệ tử: . . .

            Thiên Uyển phái mới chiêu tán tiên, có thể biết thế gian vạn vật, Tu Chân giới chấn động.

            Thần Mộng cốc thiên tài bên cạnh bụi bay: Kiếp trước, kiếp trước, ta là ngươi kiếp này, nếu muốn cùng ta tục duyên, mời trên giấy họa vòng. . . Ta độ kiếp có thể thành công sao?

            Đáp án không.

            Liền cuốn gói về quê làm ruộng, Thần Mộng cốc cùng Thiên Uyển đến tận đây kết xuống tử thù.

            Ma đô Tướng quân Long Thiệu: Bút tiên a bút tiên, ta tỏ tình có thể thành công sao?

            Đáp án là.

            Ngày thứ hai Ma tướng Long Thiệu phản bội chạy trốn Ma đô, cùng nhân loại nữ tử bỏ trốn.

            Ma Tôn sương sinh: Thiên Uyển, thù này ma đô tất báo.

            . . .

            Thiên Uyển: Cái này nồi chúng ta không lưng, không lưng!

            Nội dung nhãn hiệu: Cường cường linh dị thần tiên ma quái

            Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Công Nghi Lâm vai phụ: Một số cái khác:


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny