8/9/18

Toàn thân đều là phúc [ tinh tế ]


            Tác giả: Trúc diệc tâm

            Link: Đọc | Raw | QT

            Tấn Giang VIP2018. 7. 27 kết thúc

            Đương trước bị bắt giấu sổ: 28146

            Doanh dưỡng dịch sổ: 17267

            Văn chương vi tích phân: 307,176,864

            Văn án:

            Bạch Lộ Diêu là một cái cá chép tinh, sinh đến vận khí hảo, tu thành hình người sau càng là không cần nói, thuận buồm xuôi gió thuận nước. Dù cho bởi vì tu hành duyên cớ xuyên thủng tinh tế, cũng ti không ảnh hưởng chút nào hắn vận may khí.

            Cá dù sao hay là hắn này không nhứt thiết cá.

            Trào phúng hắn nghèo mua không nổi còn vào hàng hiệu điếm người, tính tiền lúc phát hiện mình bị gia trưởng hạn chế mỗi tháng tiền tiêu vặt, không trả nổi trướng.

            Ở lưng sau nói hắn nói bậy người, quay đầu uống nước liền sặc trứ.

            Súy hắn tra nam, hôm khác liền phát hiện mình trên đầu, dĩ nhiên là một mảnh xanh xanh biếc thảo nguyên.

            Bài này lại danh ta sinh đến vận khí tặc hảo 》《 cá chép sung sướng đánh mặt đường 》《 hữu điều cá hắn không biết xấu hổ .

            Cố Thừa Xuyên X Bạch Lộ Diêu

            Thụ bởi vì nguyên chủ một ít nguyên nhân, giai đoạn trước hội mặc đồ con gái.

            Nội dung nhãn: Cường cường sống lại người máy tinh tế

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Bạch Lộ Diêu, Cố Thừa Xuyên phối hợp diễn: Chu Tồn Trí, Dụ Lam, Vân Cảnh Viễn, Hà A, Tạ Nhược Xảo chờ cái khác: Tinh tế, xuyên việt, sống lại, yêu tinh, người máy chờ


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny