8/7/18

Tiểu đáng thương thao tác sổ tay [ xuyên nhanh ]


   Tác giả: Đường vĩ suất

   Link: Đọc | Raw | QT

   Tấn Giang VIP2018. 7. 11 kết thúc

   Đương trước bị bắt giấu sổ: 44664

   Doanh dưỡng dịch sổ: 35405

   Văn chương vi tích phân: 1,229,625,600

   Văn án:

   Hà Thanh là một tiểu đáng thương. Bị khi dễ, bị lừa gạt, bị lừa tài lừa sắc lừa tình cảm.

   Hắn thiện lương, hắn đơn thuần, quả thực liền là một ra nước bùn mà không nhuộm thanh thuần không làm bộ. Liền tính là ngược tra, cũng muốn làm bộ đáng thương ngược!

   Thẳng đến kết thúc nhiệm vụ, tra tra bị ngược hoài nghi đời người, sống không bằng chết.

   Thực * thực nhân hoa * Hà Thanh mỹ tư tư ôm vi tích phân, đón bắt đầu hạ một đoạn tiểu đáng thương thế giới.

   * dùng ăn chỉ nam (bao hàm tiểu thế giới be he ngọt độ)

   * ngốc nghếch vô ăn khớp

   * tam quan không thế nào chính!

   * cẩu huyết món thập cẩm, chương chương Tu La tràng!

   * tưởng nhìn tô thoải mái ngọt ngọt thế giới thỉnh nhìn nghỉ phép thế giới nga sao sao sao đát

   1: Tổng tài ba ba x đáng thương tiểu bạch thỏ -be ngược độ ba khỏa tinh

   2: Vợ bạn không nhưng hí -be ngược độ ngũ khỏa tinh

   3: Đáng thương tiểu thiếu gia -be băng vật mua

   4: Ta moi tim tình người -be ngược độ tứ khỏa tinh

   5: Nghỉ phép thế giới không đáng thương -he ngọt độ ngũ khỏa tinh

   6: Tiểu đáng thương, cưỡng chế yêu -be ngược độ hai khỏa tinh

   7: Đáng thương tiểu nhân ngư -be ngược độ một viên tinh

   8: Nhân thê tiểu đáng thương -be ngược độ hai khỏa tinh

   9: Nghỉ phép thế giới meo meo thiếu niên -he ngọt độ ngũ khỏa tinh (hầu ngọt cao có thể)

   10: Đáng thương tiểu câm điếc -be ngược độ hai khỏa tinh

   11: Tiểu đáng thương, dưỡng thành hệ -he ngọt độ tứ khỏa tinh

   12: Hắn quỷ tình người -be ngược độ ba khỏa tinh, hù dọa người luỹ thừa hai khỏa tinh (sợ quỷ lầm vào)

   13: Ta đem ngươi đương cậu cả ngươi lại tưởng -he ngọt độ tứ khỏa tinh

   14: Chim hoàng yến nhưng đáng thương -be ngược độ hai khỏa tinh

   15: Tất cả mọi người thích kẻ lỗ mãng -be ngược độ linh khỏa tinh đang ở tào doanh lòng đang hán, mặc dù là be toàn bộ hành trình ngọt

   Kết thúc chương kết: Thế giới hiện thật (mạt thế)-he

   Nội dung nhãn: Hệ thống xuyên nhanh

   Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Hà Thanh phối hợp diễn: Các giới đại lão cái khác: Xuyên nhanh, tô thoải mái

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny